Aanschaf van productiemachines: nieuw of gebruikt?
E.P.Woldendorp, W.H.Vonderhorst en E. de la Parra

Niet alleen het korter worden van de product-life-cycle, ook de toenemende concurrentie en de daaruit volgende druk op de kostprijs, dwingen de producenten van elektronica hun productie-processen steeds rationeler in te richten.

     
 

Figuur 1: productielijn

Er is een groot verschil tussen de elektronica-industrie en andere bedrijfstakken, waar sprake is van een parallelle operatie. In een parallelle operatie staan namelijk de productiemachines naast elkaar en kunnen meestal onafhankelijk van elkaar produceren. In de elektronica-industrie is er daarentegen meestal geen sprake van een parallelle operatie, maar van een seriële operatie (zie figuur 1). In de keten van opeenvolgende machines bepaalt dan de zwakste schakel de productiesnelheid en, tezamen met de som van de machinetarieven, de uiteindelijke kostprijs.

Optimaal proces
Het nog beter op elkaar afstemmen van productiemachines is voor de elektronica-industrie een goede manier om productie- snelheden en kostprijzen te optimaliseren. Dit betekent dat te langzame of te snelle, maar ook te dure machines vervangen moeten worden door machines met de juiste productiesnelheid en een minimaal machinetarief.

Deze overwegingen gelden zowel in tijden van economische hoogconjunctuur, wanneer snel nieuwe producten geïntroduceerd moeten worden, als tijdens economische teruggang, wanneer door snel reageren op veranderende omstandigheden voldoende marktaandeel behouden moet worden.

  Beter alternatief
Het kopen van nieuwe machines is weliswaar een mogelijkheid, maar vraagt voldoende kapitaal. In plaats daarvan lijkt het aanschaffen van machines die elders overbodig zijn geworden daarom een uitstekend alternatief. Zeker omdat voor een gebruikte machine een lagere investering nodig is, wat zich weer laat vertalen in een lager machinetarief vanwege lagere amortiseringskosten. Voor alle duidelijkheid, het gaat in deze gevallen dus doorgaans om productiemachines die technisch niet verouderd zijn, maar om kostprijstechnische redenen niet meer verantwoord zijn en daardoor beschikbaar komen.

Sterke voorkeur
Vooral bij het bedieningspersoneel gaat de voorkeur uit naar machines waarmee zij bekend zijn en die al aanwezig zijn binnen het bedrijf. De operators zijn dan vertrouwd met de bediening van de machines en behoeven niet meer bijgeschoold te worden. Ook uit oogpunt van onderhoud bestaat er een voorkeur voor het gebruik van identieke machines. De onderhoudsmedewerkers zijn bekend met de machines en vaak zijn er ook nog reserve-onderdelen voorradig.

Goede oplossing
Wanneer overwogen wordt een gebruikte machine aan te schaffen, is het een probleem om op korte termijn, uit een betrouwbare bron een exemplaar van goede kwaliteit te vinden. Hierbij kan TwenTech, dat sinds 1992 als makelaar en leverancier actief is op het gebied van vraag en aanbod van productiemachines en testsystemen voor de elektronica-industrie, van dienst zijn. In de afgelopen jaren is een groot netwerk opgebouwd van betrouwbare leveranciers en er wordt gebruik gemaakt van een database van machines en apparatuur die over de hele wereld worden aangeboden. Tenslotte verzorgt TwenTech ook de nazorg, want de klant van vandaag is ook de klant van morgen.


vervolg

Voorbeelden
Een recent voorbeeld van de aankoop van een gebruikte machine is het assemblagebedrijf Elect te Weerselo. Elect is gespecialiseerd in kleine series van bijzondere printplaten en had met spoed een inbrand-oven nodig voor de verwerking van grotere producten. De gezochte oven werd spoedig gevonden en het vertrouwen dat ELECT in TwenTech had, maakte een inspectie overbodig, waardoor binnen twee weken na bestelling de oven franco bij de klant kon worden geplaatst.

Een ander voorbeeld uit de praktijk is de levering van een aantal assemblagemachines aan Neways Leeuwarden. Neways Leeuwarden maakt deel uit van Neways Electronics International N.V., producent van elektronica op klantenspecificatie.
Voor een uitbreiding van de assemblage-capaciteit deed Neways een beroep op TwenTech.
Het resultaat was een aanbieding van enkele Philips CSM84V machines, gevolgd door een bezichtiging bij de verkoper in Zweden en een snelle levering van de machines aan de fabriek van Neways.

 

Foto 1: assemblagemachine, Neways Electronics International N.V. te Leeuwarden.

Het laatst te noemen voorbeeld betreft Faber Electronics BV te Velp, ontwerpers van elektronische apparatuur zoals nood-verlichtings- en navigatiesystemen en producent

  van elektronica op klanten- specificatie. Faber zocht ter uitbreiding van de SMD assemblagelijn een zeefdrukmachine. TwenTech slaagde erin het gezochte type te vinden in het aangrenzende deel van Duitsland. Faber en de verkoper werden met elkaar in contact gebracht, de machine werd door Faber geïnspecteerd en binnen een week stond de machine bij Faber in de fabriek.

 

Foto 2: zeefdrukmachine, Faber Electronics BV te Velp.

Samenvatting
Producenten worden steeds vaker genoodzaakt hun productieprocessen te rationaliseren. Dit is onder meer mogelijk door het optimaliseren van het productie-apparaat. Hiervoor kan men weliswaar nieuwe machines aankopen, maar een aantrekkelijker alternatief is het aanschaffen van gebruikte apparaten. Voor ondersteuning bij de keuze en de aanschaf kunnen bedrijven terecht bij de deskundige staf van TwenTech. Dit geld ook voor eventuele moeilijk verkrijgbare onderdelen.

 

TwenTech
Production Equipment & ATE
Postbus 545
7500 AM Enschede
tel + 31 - (0)53 - 483 66 33
fax + 31 - (0)53 - 483 66 31

     

Antwoordstrook
 
fax naar : + 31 - (0)53 - 483 66 31

 
Bedrijf: ………………………………………   Adres:……………………………………………………….
 
Tel.:………………………………………….. ..   Contactpersoon:……………………………………………
 
  • Neem contact met mij op om een afspraak te maken voor een vrijblijvend gesprek.
  • Zend mij aanvullende informatie over de activiteiten van TwenTech.
  • Stuur mij de uitgebreide equipmentlist.

Terug naar homepage